Benchmark Nederlandse InclusiviteitsMonitor 2024 brengt wetenschap en praktijk samen

Tijdens de Benchmarkbijeenkomst van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor presenteerde Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht de uitkomsten van de onderzoeken die het NIM team de afgelopen jaren uitvoerde bij 65 organisaties. Bij elk van de organisaties werd een beleidsscan uitgevoerd, waarbij is onderzocht in welke mate het D&I beleid van de organisatie […]

Starten met D&I. Hoe doe je dat?

Dat werkgevers ‘iets’ met diversiteit en inclusie (D&I) moeten, is wel duidelijk. Voor het werven en behouden van voldoende personeel is het essentieel, maar ook voor het begrijpen van je diverse klantenbestand. En natuurlijk het simpelweg voldoen aan wet- en regelgeving. Maar hoe begin je nu? Daar is helaas geen ‘one-size-fits-all’ stappenplan voor. D&I moet […]

Waarom aan de slag met D&I?

Waarom zou je als organisatie aan de slag gaan met diversiteit en inclusie? Daarop kun je vele antwoorden geven. We belichten er een paar. 1. Versterking van Innovatie: D&I brengt verschillende perspectieven en denkstijlen samen, wat een broedplaats vormt voor innovatie. Een diverse talentenpool stimuleert creativiteit en leidt tot vernieuwende oplossingen voor zakelijke uitdagingen. 2. […]

Valkuilen bij D&I beleid

Diversiteit & Inclusie in de praktijk InclusieNL

Steeds meer organisaties raken ervan doordrongen dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de diversiteit van hun werknemersbestand. In de ‘business case for diversity’ wordt benadrukt dat een meer divers personeelsbestand de sleutel is tot meer innovatie, flexibiliteit, en een beter bedrijfsresultaat. De weerbarstige werkelijkheid is echter dat de uitvoering van al deze plannen […]

Hoe meet je inclusie?

Starten met Diversiteit & Inclusie. Steeds meer organisaties zijn bezig om een diverse en inclusieve organisatie te worden.

Hoe inclusief is uw organisatie? Enig idee? Wellicht heeft u cijfers over de mate van diversiteit in uw organisatie, hoewel bij het meten hiervan ook voldoende uitdagingen naar voren komen. Maar dan nog, diversiteit en inclusie zijn niet hetzelfde. Diversiteit valt te tellen. Hoeveel mensen uit welke groepen. Maar welke groepen meet je dan? Mag […]

Diversiteit leidt niet tot betere prestaties

Dit is een meten gericht op de mate van diversiteit en inclusie in jouw organisatie en levert waardevolle inzichten op. InclusieNL

….maar inclusie wél! Wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe is gedaan geeft een eerste beeld van wat voor soort maatregelen meer en minder succesvol zijn, hoe van diversiteit geprofiteerd kan worden en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om een effectief diversiteitsbeleid op te zetten. Meta-analyses laten zien dat er geen één op één […]

De vier stappen naar inclusie

Inclusie staat inmiddels hoog op de agenda van bijna alle werkgevers. Maar het zorgt tevens voor vele hoofdbrekens. Hoe zorg ik ervoor dat mijn acties op dit vlak effect hebben? Diversiteits- en inclusiemaatregelen hebben niet altijd het gewenste effect en kunnen onbedoeld zelfs negatieve effecten hebben. Daarom is het belangrijk om de effectiviteit van inclusiemaatregelen […]

Ontdek het Essentiële Onderscheid: Diversiteit versus Inclusie

Wil je in contact komen met InclusieNL? wij stimuleren het creëren van een diverse en inclusieve werkvloer

Diversiteit is uitgenodigd worden op het feestje. Inclusie betekent dat je mee mag bepalen welke muziek er gedraaid wordt. Deze oneliner ken je vast, of een variatie ervan. Maar laten we eens een keer iets dieper op dit onderwerp ingaan. Wat is nou het verschil tussen diversiteit en inclusie? In de moderne zakelijke wereld staat […]

De impact van CSRD op inclusie

InclusieNL Werkgever moet steun van medewerker voor D&I-beleid beter organiseren

Help! De CSRD komt eraan. Wat betekent dit voor mijn organisatie: hoe moet ik rapporteren op het vlak van diversiteit en inclusie? De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social […]