De impact van CSRD op inclusie

InclusieNL Werkgever moet steun van medewerker voor D&I-beleid beter organiseren

Help! De CSRD komt eraan. Wat betekent dit voor mijn organisatie: hoe moet ik rapporteren op het vlak van diversiteit en inclusie?

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd.

In de sociale tak van de CSRD worden bedrijven verplicht te rapporteren over hun ‘own workforce’ (ESRS S1). Dit zijn onderwerpen die gaan over leefbaar loon, gezondheid, veiligheid, werkomstandigheden etc. Dus moeten organisaties ook rapporteren over inclusie binnen de CSRD.

Accountantscontrole

De invoering van de CSRD betekent dat, net als bij het financiële jaarverslag, de accountant nu ook de maatschappelijke onderdelen in het verslag gaat controleren. Weliswaar vooralsnog met ‘limited assurance’, maar alles wat organisaties roepen op het vlak van D&I gaat op feitelijke juistheid gecontroleerd worden.

Dit betekent ook dat statements en cijfers onderbouwd moeten zijn en de processen waarmee ze zijn verzameld geborgd. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) kan hierbij helpen. Onze Monitor onderzoekt zowel het beleid als de effecten ervan op de medewerkers in de organisatie. De Beleidsscan Inclusiviteit brengt in kaart of uw beleid samenhangend en systematisch is ingericht en waar nog winst te behalen is. Met de Medewerkersscan Inclusiviteit wordt gemeten in hoeverre medewerkers de organisatie als inclusief ervaren. Met andere woorden, hebben jouw medewerkers het idee dat medewerkers die op één of andere manier ‘anders’ zijn dan anderen geaccepteerd en gewaardeerd worden in de organisatie? De instrumenten van de monitor zijn gebaseerd op tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. Dit betekent dat de uitkomsten van de NIM gebruikt kunnen worden in de CSRD rapportage van de organisatie.

Wil jij ook CSRD proof zijn op het gebied van Inclusie? Neem contact met ons op via www.inclusie.nl.