Inclusie NL Event:
Hoe krijgen we Inclusie naar de meerderheid?

Steeds meer mensen houden zich bezig met inclusie. En dat is mooi. Maar om echt impact te kunnen maken, moeten we door de bubbel heen breken en de grote massa bereiken. Hoe doen we dat? Tijdens het InclusieNL event nemen verschillende experts je mee in hun zoektocht naar de sleutel tot mogelijke oplossingen.

Meld je aan onderaan deze pagina.

Wil je in contact komen met InclusieNL? wij stimuleren het creëren van een diverse en inclusieve werkvloer

Programma

12.00 – 13.00 uur:

Ontvangst met lunch

13.00 – 17.00 uur:

Keynote door Tolga Koklu – Politie
Paneldiscussie
Workshops (zie hieronder)
Keynote door Leonore Nieuwmeijer
Keynote door Houssin Bezzai – KNVB

17.00 – 18.00 uur:

Netwerkborrel

12.00 – 13.00 uur:
Ontvangst met lunch

13.00 – 17.00 uur:
Keynote door Tolga Koklu – Politie
Paneldiscussie
Workshops (zie hieronder)
Keynote door Leonore Nieuwmeijer
Keynote door Houssin Bezzai – KNVB

17.00 – 18.00 uur:
Netwerkborrel

De Workshops

Van meten naar impact

De Universiteit Utrecht voert, onder leiding van Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn, de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) uit. Van organisaties die meedoen, wordt het D&I beleid op basis van wetenschappelijke inzichten onder de loep genomen. Ook wordt gemeten hoe de medewerkers het werkklimaat ervaren. Op basis van deze inzichten kan de organisatie onderbouwde volgende stappen zetten richting een inclusief werkklimaat. De focus van deze workshop ligt op de vraag hoe je de resultaten van onderzoek kunt omzetten naar impact in je organisatie. Denk en praat mee aan de hand van een concrete case.

 

Certificeren op inclusie…Waarom? En hoe?

De CSRD wetgeving komt eraan: organisaties moeten rapporteren over hun maatschappelijke inspanningen, ook over de D&I kant hiervan. Kan certificeren op diversiteit en inclusie hierbij helpen en is het nodig? Zo ja, waaraan moet deze certificering dan voldoen? InclusieNL en Synclusie willen graag ruimte maken voor jullie ideeën en behoeften hieromtrent. Synclusie deelt tijdens deze workshop haar gedachten over het certificeren op het vlak van diversiteit en inclusie.

 

Meer doorstroming in de praktijk: wat werkt?

Het Openbaar Ministerie deed mee aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek wil de organisatie verder werken aan de doorstroom van talent uit de minderheidsgroep. In een workshop setting werkt de groep samen aan concrete ideeën om doorstroming te bevorderen. Deel je ideeën en ervaringen en draag bij aan dit belangrijke onderdeel van inclusie.

 

Medemenselijk ondernemen: hoe doe je dat?

 

Medemenselijk Ondernemen verwijst naar een manier van ondernemen waarin het respect voor anderen centraal staat. In zijn boek  Anders Groeien beschrijft prof. Harry Hummels hoe dat kan en wat het oplevert. In deze workshop gaan we op zoek naar de vraag hoe een organisatie medemenselijk(er) kan ondernemen en welke rol inclusie hierbij speelt.

Aanmelden

Starten met D&I

Maak als organisatie kennis met het onderwerp D&I en leer wat de juiste beginstappen zijn om aan de slag te gaan met dit thema.

D&I meten

Doe mee aan de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor om te ontdekken hoe jouw organisatie scoort op het gebied van D&I.

D&I in de praktijk

Ga aan de slag met een D&I consultant in jouw organisatie om de vertaalslag te maken naar een D&I beleid wat werkt in de praktijk.