Benchmark Nederlandse InclusiviteitsMonitor 2024 brengt wetenschap en praktijk samen

Tijdens de Benchmarkbijeenkomst van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor presenteerde Prof. Dr. Jojanneke van der Toorn van de Universiteit Utrecht de uitkomsten van de onderzoeken die het NIM team de afgelopen jaren uitvoerde bij 65 organisaties.

Bij elk van de organisaties werd een beleidsscan uitgevoerd, waarbij is onderzocht in welke mate het D&I beleid van de organisatie wetenschappelijk gefundeerd is. Daarnaast werd in de medewerkersscan bekeken hoe mensen het inclusiviteitsklimaat in hun organisatie ervaren.

Op beleidsniveau valt op dat er veel aandacht is voor de instroom van divers talent en voor het scheppen van een inclusieve cultuur. Doorstroom en uitstroom krijgen vooralsnog minder aandacht. Daarnaast valt op dat nog maar weinig organisaties goed meten wat de effecten van hun beleid en acties zijn en dat doelstellingen meer SMART geformuleerd kunnen worden.

Bij de medewerkers van deelnemende organisaties valt op dat mensen die zichzelf anders voelen dan de meerderheid, het inclusiviteitsklimaat minder positief beoordelen dan de meerderheidsgroep. Met name mensen die zich anders voelen op basis van opleiding of etniciteit ervaren een minder positief inclusiviteitsklimaat.

De praktijk

Marlous Stout van Lister lichtte toe hoe zij het NIM onderzoek in de praktijk gebruikt. Het onderzoek was voor Lister een startpunt om erachter te komen hoe haar collega’s inclusie bij Lister ervaren en of zij een afspiegeling zijn van hun cliëntenpopulatie.

Grote verrassingen kwamen niet uit het onderzoek, maar wel de bevestiging van een aantal vermoedens en input om concrete acties in gang te zetten. De medewerkersuitkomsten van Lister waren bemoedigend ten opzichte van de benchmark, op beleidsniveau was nog wel wat te winnen.

Met de resultaten in de hand, zet Lister nu de volgende stappen. Onder andere om het medewerkersbestand diverser te maken. Concrete acties zijn gezet rondom werving en selectie en inclusief leiderschap.

Wilt u meer weten over de Nederlandse InclusiviteitsMonitor of hoe u uw organisatie inclusiever kunt maken? Neem contact met ons op.