Werkgevers worstelen met het bepalen van de effecten van inclusiebeleid

Effecten van beleid zijn niet altijd duidelijk; een goede meting kan hierbij helpen. UTRECHT, Onderzoek van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor en de Universiteit Utrecht laat zien dat diversiteits- en inclusiemaatregelen niet altijd het gewenste effect hebben. Soms hebben maatregelen zelfs onbedoeld een negatief effect of werken verschillende initiatieven elkaar tegen. Daarom is het van belang dat […]

ECB gaat banken verplichten beter toe te zien op diversiteit

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat voortaan toezien of banken hun eigen diversiteitsdoelstellingen naleven. De ECB zal banken gaan verplichten om hun diversiteitsstrategieën na te leven en er zullen sancties volgen voor banken die zich niet aan de regels houden. Volgens een ECB-directielid en de supervisiedirecteur gaat de vernieuwing binnen de Europese banken veel te […]

Bedrijfsleven laat kansen diversiteit onbenut

Onvoldoende focus op behoud van werk en doorstroommogelijkheden diversiteitsbeleid leidttot draaideureffect Onderzoek onder ruim 100 organisaties uit de private en publieke sector in Nederland laat zien dat bedrijven zich in hun diversiteitsbeleid voornamelijk richten op het vergroten van de instroom van personeel uit ondervertegenwoordigde groepen en weinig aandacht hebben voor de door- en uitstroom van […]

Diversiteit en Inclusie

De laatste ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten vind je op de actualiteiten pagina

Steeds meer organisaties raken ervan doordrongen dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de diversiteit van hun werknemersbestand. In de ‘business case for diversity’ wordt benadrukt dat een meer divers personeelsbestand de sleutel is tot meer innovatie, flexibiliteit, en een beter bedrijfsresultaat. De weerbarstige werkelijkheid is echter dat de uitvoering van al deze plannen […]

Werkgever moet steun van medewerker voor D&I-beleid beter organiseren

InclusieNL Werkgever moet steun van medewerker voor D&I-beleid beter organiseren

Waar veel werkgevers bang zijn voor weerstand tegen hun diversiteits- en inclusiebeleid (D&I), ligt er voor hen een grote kans bij het bereiken van de neutrale medewerker om meer steun voor het beleid te creëren. Dat blijkt uit het onderzoeksproject ‘Het Moet Wel Werken: inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk’ van […]

De Nederlandse Inclusiviteitsmonitor toont aan: aandacht voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer loont!

Op 18 maart j.l. maakte de Universiteit Utrecht de meest recente bevindingen bekend van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM), een diepgaand onderzoek naar het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van organisaties. De belangrijkste conclusies? Er is nog veel winst te boeken, maar de meerwaarde van een inclusief klimaat is onmiskenbaar. Een groeiend aantal, vooral publieke, organisaties heeft het […]