Diversiteit & Inclusie meten

Misschien ben je als organisatie al bezig met het thema diversiteit en inclusie, met meerdere programma’s, interventies en mogelijk ook een speciaal beleid. Maar hoe weet je als organisatie nou of je op de juiste weg bent? Waar liggen verbeterpunten? En wat gaat al wel goed? 

InclusieNL kenmerkt zich door haar wetenschappelijke insteek op het gebied van diversiteit en inclusie. Om vanuit een wetenschappelijk fundament antwoord te geven op bovenstaande vragen hebben we samen met de Universiteit Utrecht de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor ontwikkeld. Dit is een onderzoek gericht op de mate van diversiteit en inclusie in jouw organisatie en levert waardevolle inzichten op.

Dit is een meten gericht op de mate van diversiteit en inclusie in jouw organisatie en levert waardevolle inzichten op. InclusieNL

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) biedt organisaties (groter dan 200 medewerkers) inzicht in de samenhang van het D&I beleid en koppelt dit aan de ervaringen van de medewerkers. De instrumenten van de monitor zijn gebaseerd op tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd.

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor bestaat uit twee instrumenten. De Beleidsscan Inclusiviteit brengt in kaart in hoeverre het diversiteits- en inclusiebeleid in jouw organisatie samenhangend, systematisch ingericht en geïmplementeerd, en wetenschappelijk gefundeerd is. 

De Medewerkersscan Inclusiviteit© brengt in beeld hoe jouw medewerkers het werkklimaat ervaren. Met behulp van deze metingen en beschikbare wetenschappelijke kennis krijg je een adviesrapport waardoor je weet welke vervolgstappen jouw organisatie moet zetten voor een inclusieve organisatiecultuur.

Starten met D&I

Maak als organisatie kennis met het onderwerp D&I en leer wat de juiste beginstappen zijn om aan de slag te gaan met dit thema.

Benieuwd wat je als organisatie nog meer kunt doen op het gebied van diversiteit en inclusie?

D&I in de praktijk

Ga aan de slag met een D&I consultant in jouw organisatie om de vertaalslag te maken naar de praktijk.

Contact

Meer ondersteuning nodig op het gebied van diversiteit en inclusie? 

Wij staan voor je klaar. Stuur ons een bericht via het contactformulier en we denken graag met je mee.