ECB gaat banken verplichten beter toe te zien op diversiteit

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat voortaan toezien of banken hun eigen diversiteitsdoelstellingen naleven. De ECB zal banken gaan verplichten om hun diversiteitsstrategieën na te leven en er zullen sancties volgen voor banken die zich niet aan de regels houden.

Volgens een ECB-directielid en de supervisiedirecteur gaat de vernieuwing binnen de Europese banken veel te traag: “Nog geen twee derde van de banken houdt zich aan de Europese wetgeving die banken verplicht een diversiteitsbeleid te voeren … De Europese Centrale Bank is van plan om niet alleen op stabiliteit, beleid en uitvoering van wet- en regelgeving te letten, maar ook op genderdiversiteit”.

Lees dit artikel in: Het Financieele Dagblad