De Nederlandse Inclusiviteitsmonitor toont aan: aandacht voor diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer loont!

Op 18 maart j.l. maakte de Universiteit Utrecht de meest recente bevindingen bekend van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM), een diepgaand onderzoek naar het diversiteits- en inclusiviteitsbeleid van organisaties. De belangrijkste conclusies? Er is nog veel winst te boeken, maar de meerwaarde van een inclusief klimaat is onmiskenbaar.

Een groeiend aantal, vooral publieke, organisaties heeft het aangedurfd om het gevoerde diversiteits– en inclusiviteitsbeleid onder de loep te laten nemen door de NIM. De NIM helpt hen een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van het gevoerde beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en hoe dit op een impactvolle manier te implementeren binnen de bedrijfsvoering. De resultaten, gepresenteerd in een overzichtelijke factsheet, laten zien dat de grootste uitdaging ligt in het verbeteren van de consistentie en samenhang tussen de verschillende maatregelen die genomen worden.

‘Rol van de werkgever cruciaal’

De genomen maatregelen beperken zich veelal tot de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Er is veel minder aandacht voor het laten doorgroeien en behouden van divers talent. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat er nog veel te winnen is door te meten of het gevoerde beleid ook daadwerkelijk effectief is. Tenslotte laat de NIM zien dat werknemers die zich anders voelen dan hun collega’s de organisatiecultuur als minder inclusief ervaren, terwijl dit bepalend is voor hun werktevredenheid.

“Er is nog veel winst te boeken en het belang is groot” stelt voorzitter van de Stichting NIM Roy Budjhawan. “Om diversiteit en inclusie op de werkvloer te versterken, is de rol van werkgevers cruciaal. Een samenhangend, systematisch ingericht beleid, waarvan je de effectiviteit toetst aan wetenschappelijke inzichten is daarbij een eerste voorwaarde” stelt Budjhawan.

Verband tussen inclusiviteit en werkhouding

Professor Ellemers, universiteitshoogleraar aan de UU en programmaleider van de NIM, geeft aan dat de resultaten een duidelijk verband laten zien tussen het creëren van een inclusieve werkomgeving en de werkhouding van medewerkers. “Uit onze onderzoeken blijkt dat daar waar de medewerkers de organisatiecultuur als inclusiever ervaren, zij meer betrokken en gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen. Dit is een heel concreet resultaat van goed inclusiviteitsbeleid.”

“De NIM is een zeer waardevol instrument om op wetenschappelijke basis een beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusiviteit”, zo vertelt Roy Budjhawan. “Als stichting zorgen we ervoor dat organisaties op een toegankelijke manier inzicht krijgen in wat werkt op het gebied van diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. De deelnemende organisaties krijgen, nadat het onderzoek is uitgevoerd, een rapport met advies op maat. En voor Nederland breed worden de data gebruikt voor het samenstellen van een benchmark ten aanzien van dit belangrijke onderwerp”.

Als stichting zorgen we ervoor dat organisaties op een toegankelijke manier inzicht krijgen in wat werkt op het gebied van diversiteits- en inclusiviteitsbeleid.”

Samen met de UU wil de Stichting NIM de komende jaren volop inzetten om bij een groot aantal organisaties verder onderzoek te doen. Dit geeft een nog beter beeld van de stand van zaken op het gebied van diversiteit en inclusiviteit bij Nederlandse werkgevers en hun personeel. Daarnaast helpt het organisaties een goed onderbouwd diversiteits- en inclusiviteitsbeleid te voeren, waardoor de resultaten van de organisatie naar verwachting zullen verbeteren.

Meer weten? Bekijk hier de factsheet hier.