Werkgevers worstelen met het bepalen van de effecten van inclusiebeleid

Effecten van beleid zijn niet altijd duidelijk; een goede meting kan hierbij helpen. UTRECHT, Onderzoek van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor en de Universiteit Utrecht laat zien dat diversiteits- en inclusiemaatregelen niet altijd het gewenste effect hebben. Soms hebben maatregelen zelfs onbedoeld een negatief effect of werken verschillende initiatieven elkaar tegen. Daarom is het van belang dat […]