Afdrukken

Pers

Wie is de INbeweging?

INbeweging is een nieuwe emancipatiebeweging. IN Beweging staat voor Inclusie Nederland Beweging: voor een goed bestaan van mensen met een beperking, midden in de samenleving.

INbeweging faciliteert en brengt mensen en initiatieven samen. Wat ieder wil ondernemen in het kader van deze nieuwe emancipatiebeweging bepalen mensen zelf.

INbewegingsbijeenkomsten worden georganiseerd door Stichting Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, met steun van de NSGK, de Nederlandse stichting voor het gehandicapte Kind.

Wat vindt de INbeweging?

Het moet niet uitmaken of iemand een beperking heeft of niet. Iedereen heeft recht op een goed leven, plezier, de kans vrienden te ontmoeten, goede scholing en kansen op werk.

Wat wil de INbeweging?

Gelijke rechten en kansen voor iedereen, ook voor mensen met een beperking; dat is wat de nieuwe INbeweging wil.

Waarom is de INbeweging er?

Gelijke rechten en gelijke kansen op een goed leven zijn niet altijd makkelijk te realiseren voor mensen met een beperking. Er is onwetendheid, onbegrip, soms discriminatie en tegenwerking.

Wat doet de INbeweging?

De INbeweging steunt en stimuleert nieuwe initiatieven die emancipatie van mensen met een beperking nastreven. De nieuwe beweging wil samenwerking en uitwisseling tussen allerlei initiatieven bevorderen in de verwachting dat initiatieven samen sterker worden en meer effect krijgen.

Waar is de INbeweging?

Op bijeenkomsten komen mensen en groepen die zich richten op emancipatie van mensen met een beperking bij elkaar. Ze zoeken concrete vormen van samenwerking op dit terrein. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 27 januari 2012 in Den Haag. In de loop van het jaar volgen meer regionale bijeenkomsten. De bijeenkomsten krijgen een informeel karakter, er zal met elkaar gesproken, gegeten en gelachen worden. Er zal op vrolijke manier overleg zijn, steeds zodanig dat ook mensen die minder verbaal vaardig zijn, goed mee kunnen doen.  Als uitkomst komen er concrete praktische afspraken over onderlinge uitwisseling van ervaring en samenwerking.

Meer informatie over de INbeweging?

José SmitsJosé Smits
mob. +31 (0) 650 817151

Organisatie

INbeweging bijeenkomsten worden georganiseerd door stichting Perspectief, Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap, met steun van de NSGK, de Nederlandse stichting voor het gehandicapte Kind.

Dit willen wij

Gelijke rechten en kansen voor iedereen, ook voor mensen met een beperking; dat is wat de nieuwe INbeweging wil.

Recht op een goed leven

Het moet niet uitmaken of iemand een beperking heeft of niet. Iedereen heeft recht op een goed leven, plezier, de kans vrienden te ontmoeten, goede scholing en kansen op werk.